VÅRT HÅLLBARHETSARBETE & VISION

Vår miljös välbefinnande är viktigt för oss. Vårt hållbarhetsarbete idag fokuserar på klimatet och vårt klimatarbete är därför en naturlig del av vår verksamhet. Våra prioriteringar ligger i linje med Systembolagets långsiktiga hållbarhetsagenda, FN:s hållbarhetsmål och den svenska regeringens mål att vara klimatneutral 2045.

VI ÄR MEDLEM I DRYCKESBRANSCHENS KLIMATINITIATIV

Sedan 2018 är vi medlem i Dryckesbranschens klimatinitiativ; DKI som täcker 80% av de totala volymerna i Systembolagets fasta sortiment. DKI är ett samarbetsprojekt som grundades 2017 av Systembolaget, svenska Sprit & Vinleverantörsföreningen och Sveriges Bryggerier. I satsningen deltar och arbetar vinbranschens kollegor både individuellt och gemensamt för att minska vår egen såväl som hela branschens klimatpåverkan. Medlemmarna rapporterar, mäter och följer upp sin klimatpåverkan utifrån Greenhouse Gas Protocol (GHG)

VI KOMPENSERAR FÖR VÅRA UTSLÄPP

Vi kompenserar för våra transporter baserat på våra utsläpp i DKI-rapporten via klimatkompensation. Utöver vad som har beräknats i DKI för Contemporary Wines, lade vi till 9% extra. Vi stödjer klimatkompensationsprojektet Bhilwara som bidrar både till fossilfri solenergi i det indiska elnätet och ger socioekonomiska fördelar för regionens invånare. Indien är ett land med goda förutsättningar för solenergi med en majoritet av soliga dagar under året. Trots detta kommer det mesta av den el som produceras i Indien idag från kolkraft. Av de stora energislagen, släpper kol ut överlägset mest koldioxid och har stora negativa effekter på människor och miljö på lokal nivå. I Bhilwara-distriktet i Rajasthan har ett solenergiprojekt installerats med kapacitet att producera förnybar el på upp till 9 100 MWh årligen. Tack vare fossilfri solenergi förhindrar projektet utsläpp av cirka 8 700 ton koldioxid varje år. Solenergi är en av de energislag som sannolikt kommer att spela en stor roll vid omställningen till ett grönt och förnybart energinätverk i Indien.

TRANSPORT OCH FÖRPACKNING – VÅR STÖRSTA ANDEL AV VÅRA UTSLÄPP

Vi arbetar med våra egna varumärken, därför kan vi ha ett nära samarbete med våra partners för att påverka och inspirera varandra i vårt klimatarbete. Med vår logistikpartner ser vi årligen över förbättringar av våra transporter för att minska våra klimatavtryck genom att använda mer miljövänliga bränslen, byta till mer miljövänliga transporter, till exempel från lastbil till tåg om möjligt. Vi har en ständig dialog med våra producenter hur vi kan använda mer klimatvänliga förpackningar som täcker allt från kvalitet och vikt på flaskorna, Bag-in-boxar och etiketter i miljövänligt papper etcetera.

HÅLLBARHET – EN HÅLLBAR FÖRSÖRJNINGSKEDJA

Vi använder Worldfavors hållbarhetsplattform för att samla in, organisera och följa upp våra producenters hållbarhetsarbete. Vi kartlägger leverantörskedjan för våra produkter listade i det fasta sortimentet på Systembolaget och våra producenter har skrivit på Amfori BSCI:s uppförandekod. (Business Social Compliance Initiative) Koden är baserad på internationella konventioner och överenskommelser om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor och är ett åtagande att bedriva affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Koden är skriven i Systembolagets köpeavtal.

STEG VI HAR TAGIT SÅ HÄR LÅNGT: 

• Anslöt oss till Dryckesbranschens klimatinitiativ där vi utvecklar aktiviteter baserade på FN:s mål för hållbar utveckling. 

• Kompenserar för våra utsläpp genom klimatkompensera.se

• Bemyndigande certifieringsprogram i vår leverantörskedja. Alla våra produkter med fasta listor har undertecknat Amfori BSCI:s uppförandekod.

• 70 % av våra stilla viner säljs på lättviktsflaska. 

• Vi använder endast miljövänliga budtransporter från vårt kontor.

LÅNGSIKTIGA MÅL:

• Partnerskapet med Dryckesbranschens klimatinitiativ kommer att bana väg för en klimatneutral industri 2045.

• Ständigt öka vår andel av klimatvänliga förpackningar som lättviktsflaskor, PET, Bag-in-boxar och använda mer förnybart material i alla förpackningar av vår totala volym.

• Alla våra transporter är fossilfria.

• Användning av ursprungsskyddad vattenkraft och öka användningen av biobränslen för el, värme och kyla i hyrda anläggningar.